Wellcome to National Portal
Text size A A A
Color C C C C

সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

অনলাইনে পোস্টপেইড বিল পরিশোধ

ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে ডেসকোর পোস্টপেইড বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন।

 

 ডেসকো মোবাইল অ্যাপঃ 

 

    

 

 

 মোবাইল ব্যাংকিংঃ

 

                 

 

 

 

মোবাইল অপারেটরঃ

         

 

 

ইন্টারনেট ব্যাংকিংঃ

             

           

 

 

 

মোবাইল অ্যাপঃ